Aluan Mudir

Dr Ashraf Mohamed Ibrahim Kabsha

Mudir Imtiaz Academy

ALUAN MUDIR

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, yang menurunkan Al-Quran dalam Bahasa Arab, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W.

Al-Quran adalah mu’jizat yang kekal sebagai hidayah untuk sekalian manusia amnya. Firman Allah di dalam Surah Ibrahim ayat 1 :

Alif  Lam Ra, satu kitab yang kami turunkannya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya petunjuk.

Sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah untuk seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Firman Allah di dalam Surah Fathir ayat 29 :

Sesungguhnya mereka yang membaca Kitab Allah dan mendirikan solat, menginfaqkan apa yang telah kami rezekikan samada secara sembunyi atau terang-terangan mereka mengharapkan perniagaan mereka tidak rugi atau musnah.

Rasulullah SAW menggalakkan ummatnya untuk membaca Al-Quran, sebagaimana sabdaannya: pelajarilah kamu akan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari akhirat memberi syafaat/pertolongan kepada pembacanya. (Riwayat Imam Muslim).

Bahasa Arab dianggap sebagai wasilah atau alat untuk memahami isi kandungan Al-Quran, dan juga ilmu-ilmu Islam dengan kefahaman yang sahih dan jelas. Telah berkata Imam Syafie : Wajib ke atas setiap muslim untuk mempelajari Bahasa Arab mengikut kemampuannya.

Sehingga jiwa seorang Islam menjadi bersih maka hendaklah ia memahami Al-Quran dengan kefahaman yang sempurna dan tidak berlaku sedemikian melainkan dengan mempelajari ilmu-ilmu Syariah daripada sumbernya yang sahih. Dengan ini seorang Islam akan dapat memahami agamanya dan menjaga dirinya dalam menghadapi fitnah-fitnah.

Oleh yang demikian, Akademi Imtiaz ditubuhkan untuk merealisasikan pengajian Al-Quran dan Bahasa Arab dengan kefahaman yang kukuh dan untuk menjadikan pelajar mahir dengan Al-Quran, menguasai ilmu Bahasa Arab dari sudut kefahaman, mendengar, pembacaan dan penulisan sehingga Al-Quran dapat difahami dengan secara keseluruhan maka hendaklah dipelajari ilmu-ilmu Syariah daripada sumber-sumber yang sahih supaya ianya dapat direalisasikan dalam kehidupan dan beramal dengannya.

Dengan tujuan ini ditubuhkan Imtiaz Academy untuk pengajian Al-Quran, Bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam.

Klik Di Sini
1
Chat Imtiaz Academy
Assalamu'alaikum.
Boleh kami bantu tuan/puan?