Tatabahasa

مادة القواعد (النحو والصرف)

KELAS
TATABAHASA ARAB
ONLINE & BERSEMUKA

Subjek (Qawaid) Tata Bahasa Arab (Nahu dan Soraf)

ILMU NAHU/ SINTAX

Ilmu Nahu adalah satu satunya ilmu bahasa arab yang bertujuan untuk membina ayat/ jumlah. Ia juga membahaskan tentang kaedah-kaedah I’rab. Melalui ilmu nahu pelajar akan mampu untuk membezakan antara kata nama, kata kerja dan kata sendi dan menguasai kata nama/ kerja yang marfu’, kata nama/kerja yang mansub, dan kata nama yang majrur, dan kata kerja yang majzum.

ILMU SORAF / MORPHOLOGY

Ilmu yang membahaskan tentang pembentukkan kalimah dalam bahasa arab dan hal keadaan satu perkataan, seperti : ( أكل – يأكل – كل )

Objektif pengajian subjek qawaid

1. Mensifarkan kesalahan ketika bertutur.
2. Membina jumlah ayat dan pelbagai gaya Bahasa.
3. Latihan percakapan dan mempraktikkan semua kaedah bahasa dan nahu.
4. Melatih pelajar untuk membaca dengan baris betul.
5. Mengajar kepada pelajar teknik/cara bina kalimah yang betul.

BENTUK-BENTUK SIJIL

1. Sijil tamat pengajian: Ini diberikan kepada pelajar yang mengambil peperiksaan, dan mendapat markah minimum 65%
2. Sijil penyertaan dan kehadiran program: Ini diberikan kepada pelajar yang tidak mahu mengambil peperiksaan, dengan syarat bahawa dia menghadiri kelas sekurang-kurangnya 75%.

Catatan :
Pelajar yang tidak mengambil peperiksaan boleh mengikuti peringkat seterusnya, dengan syarat dia menghadiri kelas sebanyak 75%, dan dia akan diberi sijil kehadiran untuk program ini sahaja.

KEISTIMEWAAN PROGRAM

 1. Tenaga pengajar dari negara Arab yang berpengalaman dan fasih berbahasa Melayu.
 2. Tenaga pengajar dari Malaysia yang berpengalaman dalam mengajar bahasa Arab dan mereka dapat bertutur dalam bahasa Arab dengan lancar.
 3. Sukatan Pengajian : Kurikulum yang mudah, komprehensif dan terbaik.
 4. Program Ini akan membantu anda memahami pengertian Al-Quran.
 5. Pelajar akan mendapat rakaman video bagi setiap sesi pengajian.
 6. Masa kelas fleksible (untuk kelas Individu sahaja).
 7. Kadar bayaran yuran yang rendah.

medium pembelajaran

1. SECARA ONLINE

Dengan medium pembelajaran secara ONLINE, anda boleh belajar di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menggunakan pelbagai gajet seperti komputer/laptop, tablet mahupun telefon pintar

Komputer / Laptop

Tablet

Smartphone

KEPERLUAN

Pelajar-pelajar yang akan menyertai program ini perlu install/download aplikasi berikut :

 • Pelajar perlu “install” aplikasi-aplikasi daripada Google Store, Apps Store atau website aplikasi yang berkaitan
 • Imtiaz Academy akan melatih para pelajar cara menggunakan aplikasi Zoom untuk kelas live
 • Imtiaz Academy akan memberikan video/audio kelas kepada mana-mana pelajar berdaftar apabila tidak dapat mengikuti kelas live pada waktu yang ditetapkan

Zoom Cloud Meeting

Untuk Kelas Live

Telegram

Untuk Kelas Audio/Rakaman

Headphone

Kegunaan Semasa Kelas

2. SECARA BERSEMUKA

Kelas secara bersemuka akan diadakan bertempat di Imtiaz Academy, No.1701, Jalan Hospital, Taman Kenangan, 15200 Kota Bharu, Kelantan.

KUMPULAN

RM 50
00
Setiap Bulan
 • Pilihan 1 : Kelas Online (Live, Video & Audio)
 • Pilihan 2 : Kelas Bersemuka
 • Kelas 4 Kali Sebulan (1 kali Seminggu)
 • Tempoh : 3 Semester
 • 1 Semester : 3 Bulan
 • 20 orang/Kelas
 • Masa : 1 Jam 30 Minit/Kelas
 • Buku : التكلم At-Takallum
 • Yuran : RM50/Sebulan

INDIVIDU

RM 70
00
Setiap Kelas
 • Pilihan 1 : Kelas Online (Live, Video & Audio)
 • Pilihan 2 : Kelas Bersemuka
 • Kelas 4 Kali Sebulan (Minima)
 • Tempoh : 4 Semester
 • 1 Semester : 4-5 Bulan
 • Masa : 1 Jam/Kelas
 • Buku : التكلم At-Takallum
 • -
 • -
Klik Di Sini
1
Chat Imtiaz Academy
Assalamu'alaikum.
Boleh kami bantu tuan/puan?